a b o u t

ENG
Wouter van de Koot (1978°) is a painter who creates images of enigmatic scenarios in which historical and mythological characters effortlessly mingle with experiences from his everyday life. He evokes a tragicomic world, strewn with human figures, seemingly submerged in some sort of ritual act. Van de Koot lures himself into an undertow of dark wit and mystery, finding beauty in the grotesque and comfort in loss.

His fascination for the fragile body and the universal mechanisms of power and trust in human existence leads him to semi-improvised sessions in which he makes photographic sketches of himself, his family and friends. He subsequently combines this material with found footage to create the right setting and atmosphere for his paintings. This is expressed in dreamlike scenes in which echoes of his own subconscious mind integrate with the overlapping awareness of himself and the world.

His paintings and drawings are constructed in fine layers of transparent oil paint or watercolour, slowly building the image. Alternating spontaneous gesture with slow precision he likes to balance on the thin line between control and letting go. He gently manipulates the wet paint with his brushes and uses the white of the underground to create shapes and light, frequently using negative space to counteract and enhance the drama of his storytelling.

NL
Wouter van de Koot (1978°) is een schilder die beelden creëert van raadselachtige scenario’s waarin historische en mythologische personages zich vermengen met figuren uit zijn dagelijkse werkelijkheid. Menselijke figuren, schijnbaar opgaand in rituele handelingen, bevolken de schilderijen en tekeningen. Soms lijken hun acties alledaags maar ze bevatten duidelijk ook een duistere en mysterieuze kant. Van de Koot laat voelt zich thuis in die onderstroom van zwarte humor en mysterie. Hij vindt schoonheid in het groteske, en troost in verlies.

Van de Koot heeft een sterke fascinatie voor het kwetsbare lichaam en de universele machinaties van macht en vertrouwen in het menselijk bestaan. Dit uit zich in scenes waarin echo’s van zijn eigen onderbewustzijn een plaats vinden in het overlappende bewustzijn van zichzelf en de wereld. Om zijn ideeën te ontwikkelen vraagt hij vrienden en familieleden te poseren in fotografische schetsen die hij vervolgens combineert met gevonden beeldmateriaal om de juiste setting en sfeer te creëren.

Zijn schilderijen en tekeningen zijn opgebouwd uit fijne lagen transparante olieverf of aquarel die vaak zonder ondertekening, rechtstreeks op het doek worden aangebracht. Van de Koot zoekt afwisselend het spontane gebaar en de stille precisie, in een wankel evenwicht tussen controle en loslaten. Hij manipuleert de natte verf waarbij hij de witte ondergrond gebruikt om vormen uit te sparen en licht te creëren. Daarbij maakt hij frequent gebruik van negatieve ruimte, waarbij het onzichtbare misschien wel belangrijker is dan dat wat is afgebeeld.